Khai thác sản phẩm thông tin tín dụng PCB

Trang chủ Dịch vụ Dịch vụ chính

Báo cáo tín dụng

Báo công thông tin tín dụng, sản phẩm của Công ty CP Thông tin tín dụng Việt NamHệ thống Thông tin tín dụng (TTTD) PCB hiện tại tập trung hỗ trợ TCTD khai thác các báo cáo tín dụng của các cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Người dùng có thể truy nhập vào hệ thống TTTD PCB và sử dụng 1 trong 3 chức năng trực tuyến: Truy vấn hợp đồng vay mới, Truy vấn hợp đồng vay đã có và Truy vấn thông tin khách hàng để truy vấn TTTD của khách hàng vay (KHV). Dựa trên các thông tin đầu vào, hệ thống TTTD PCB sẽ thực hiện quá trình “so khớp” tìm kiếm trong cơ sở dữ liêu (CSDL) KHV tương ứng, nếu thông tin về KHV từng được gửi và đang được lưu trong CSDL, hệ thống sẽ tạo lập Báo cáo tín dụng bao gồm các thông tin:

Thông tin khách hàng vay: thông tin định danh, , thông tin lịch sử cư trú, thông tin bổ sung, thông tin khách hàng liên quan (1).

Thông tin hợp đồng vay: chứa thông tin chi tiết của từng hợp đồng vay theo từng nhóm hợp đồng vay (vay thông thường, vay thấu chi và thẻ tín dụng), thông tin liên kết với hợp đồng vay, thông tin Bảo đảm tiền vay (2) và thông tin lịch sử trả nợ của từng khoản vay.

(1) Thông tin khách hàng vay  liên quan

Một trong các khả năng đặc biệt của Báo cáo tín dụng (BCTD) PCB là có thể cung cấp thông tin về nhóm KHV liên quan. Do đó, Báo cáo TD của KHV  A có thể chứa đường dẫn đến BCTD của KHV B nếu giữa A và B có liên kết:

- B  là Người đồng vay/Người bảo lãnh của 1 hợp đồng vay (HĐV) mà A giữ vai trò là Người vay chính;

- B là Cá nhân, A là Công ty, B giữ 1 vai trò đặc biệt trong Công ty A,

Ví dụ, Dữ liệu TCTD gửi về PCB bao gồm các thông tin sau:

- Thông tin về KHV bao gồm: Hộ kinh doanh 1 (HKD1), Cá nhân 1, 2, 3 (CN1, CN2, CN3), Công ty 1, 2 (CT1, CT2);

- Thông tin về HĐV bao gồm: Hợp đồng vay 1, 2, 3 (HĐ1, HĐ2, HĐ3) với thông tin liên kết và thông tin bảo đảm được thể hiện trong hình sau:

Khi đó, khi cán bộ tín dụng vấn tin của các khách hàng trên, họ có thể nhìn thấy thông tin về khách hàng liên quan như sau:

 

(2) Thông tin Bảo đảm tiền vay

Hệ thống TTTD PCB có khả năng thu thập, xử lý và lưu trữ chi tiết các Thông tin Tài sản bảo đảm theo từng khoản vay. Danh sách Tài sản bảo đảm và thông tin chi tiết do đó cũng được hiển thị kèm theo thông tin từng khoản vay.

Mẫu báo cáo tín dụng:

Tải về mẫu báo cáo tín dụng thể nhân tại đây

Tải về mẫu báo cáo tín dụng pháp nhân tại đây

Liên hệ

Liên hệ với PCB

Công ty CP thông tin tín dụng Việt Nam

Địa chỉ: Phòng 1303B, Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Phường Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (+84) 24 3936 9558
         Gặp bộ phận DVKH: ext 1
         Gặp bộ phận CNTT: ext 2
Fax: (+84) 24 3939 3143
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Khai thác sản phẩm thông tin tín dụng PCB

Hỗ trợ trực tuyến

CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

.