Khai thác sản phẩm thông tin tín dụng PCB

Trang chủ Dịch vụ Các dịch vụ khác Quản lý danh mục tín dụng

Quản lý danh mục tín dụng

Quản lý danh mục tín dụngHiện nay, nhiều Tổ chức tín dụng gặp khó khăn trong việc giám sát hoạt động tín dụng Khách hang vay của mình sau khi đã giải ngân do hai lý do: chi phí cao và sự thiếu hụt các công cụ hỗ trợ giám sát danh mục tín dụng. Sự ra đời của hai công cụ quản lý danh mục tín dụng sẽ đáp ứng được nhu cầu đó của thị trường.

1.   Công cụ cảnh báo - Portfolio Adviser

- Được tích hợp vào kênh khai thác trên website và kênh A2A của PCB. Khi đăng nhập vào hệ thống online của PCB, Tổ chức tín dụng sẽ nhận được thông báo về các khách hàng của mình đang có quan hệ với Tổ chức tín dụng khác và sự thay đổi trên hồ sơ thông tin tín dụng của khách hàng này, bao gồm:

      o   Khách hàng nộp đơn đề nghị vay vốn tại Tổ chức tín dụng khác hoặc có khoản vay mới;

      o   Khách hàng có hợp đồng vay thay đổi trạng thái (Đề nghị/Phê duyệt/Từ chối/Từ bỏ/Chấm dứt/ Chấm dứt trước hạn);

      o   Khách hàng nợ quá hạn hoặc chuyển nhóm nợ.
 

Cảnh báo hiển thị trên màn hình website khai thác sản phẩm của PCB

Hình 1. Cảnh báo hiển thị trên màn hình website khai thác sản phẩm của PCB

- Phương thức cảnh báo:

        o   Phương thức cảnh báo tại kênh Website: Chủ động / Thụ động

             Chủ động:


Phương thức cảnh báo tại kênh Website: Chủ động
            

            Thụ động: Sử dụng chức năng “Cảnh báo” (nhấp chọn trên thanh menu)

Phương thức cảnh báo tại kênh Website: Thụ động 
            Lưu ý:

                     Người dùng cùng thuộc 1 Tổ chức tín dụng đều có quyền đc xem cảnh báo liên quan tới Khách    hàng vay, khi người dùng thứ 1 nhận cảnh báo chủ động thì người dùng thứ 2 sẽ không nhận được cảnh báo chủ động nữa.

                    Cảnh báo được chuyển tới Tổ chức tín dụng muộn nhất là 1 ngày.

        o   Phương thức cảnh báo tại kênh A2A: Thụ động - Sử dụng chức năng “Cảnh báo” thông qua việc gửi bản tin XML PA Request

- Công cụ này cho phép các Tổ chức tín dụng:
         o   Theo dõi và dự đoán những thay đổi về tình trạng tín dụng của khách hàng (Ví dụ: khách hàng nộp đơn xin cấp tín dụng ở nhiều tổ chức, ảnh hưởng đến thanh khoản);

        o   Kiểm soát hoạt động credit-shopping (nếu Khách hang vay nộp đơn vay vốn tại nhiều tổ chức tín dụng trong một thời gian ngắn);
         o   Cập nhật tình trạng tín dụng của khách hàng ngay khi có thay đổi;
         o   Điều chỉnh chính sách tín dụng tốt hơn.

2.   Công cụ Quản trị danh mục bằng khai thác Thông tin tín dụng theo lô - Portfolio Explorer

- Khi Tổ chức tín dụng yêu cầu PCB giúp kiểm soát toàn bộ danh mục khách hàng hoặc một nhóm khách hàng vay (bằng cách Tổ chức tín dụng gửi cho PCB một danh sách các mã CIF khách hàng), PCB sẽ thực hiện truy vấn thông tin và PCB trả về danh sách Báo cáo tín dụng dạng đầy đủ/ rút gọn. Dịch vụ này được cung cấp theo yêu cầu từ Tổ chức tín dụng hoặc định kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng năm.

- Tổ chức tín dụng có thể lựa chọn báo cáo trả về ở dạng:
         o   Thông tin báo cáo tổng hợp (các thông tin tổng hợp thống kê số lượng Hợp đồng vay phân chia theo từng Loại hợp đồng và Giai đoạn hợp đồng; dư nợ của khách hàng phân chi theo từng Loại hợp đồng; nợ quá hạn của khách hàng phân chia theo từng Loại hợp đồng)
         o   Thông tin báo cáo chi tiết (ngoài các thông tin tổng hợp còn bổ sung thêm thông tin chi tiết các Hợp đồng vay)

-       Công cụ này cho phép các Tổ chức tín dụng:
         o   Kiểm soát toàn bộ rủi ro của danh mục khách hàng vay;
         o   Phân loại khách hàng vay với mức độ rủi ro khác nhau;
         o   Xây dựng các chiến lược quản lý theo từng mức độ rủi ro;
         o   Có một công cụ để thiết lập các hoạt động cần ưu tiên đối với mỗi khách hàng;
         o   Nâng cao hiệu quả quản lý tín dụng bằng cách thắt chặt quản lý với nhóm khách hàng có rủi ro cao và phát triển cơ hội kinh doanh với nhóm khách hàng có rủi ro thấp.

3.   Phối hợp sử dụng 2 công cụ Portfolio Advisor và Portfolio Explorer:

Tổ chức tín dụng có thể phối hợp sử dụng hai công cụ trên để có thể quản lý danh mục tín dụng một cách hiệu quả theo cách sau:
        o   Trong khoảng thời gian T1 và T2, T2 và T3, …: sử dụng Portfolio Advisor để có danh sách Khách hàng vay thay đổi trạng thái, tình trạng hợp đồng vay.
        o   Sử dụng Portfolio Explorer tại T1, T2, T3, … để lấy thông tin định kỳ theo danh mục Khách hàng vay.

Liên hệ

Liên hệ với PCB

Công ty CP thông tin tín dụng Việt Nam

Địa chỉ: Phòng 1303B, Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Phường Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (+84) 24 3936 9558
         Gặp bộ phận DVKH: ext 1
         Gặp bộ phận CNTT: ext 2
Fax: (+84) 24 3939 3143
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Khai thác sản phẩm thông tin tín dụng PCB

Hỗ trợ trực tuyến

CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

.