Khai thác sản phẩm thông tin tín dụng PCB

Trang chủ Dịch vụ Dịch vụ chính

Báo cáo tín dụng

Báo công thông tin tín dụng, sản phẩm của Công ty CP Thông tin tín dụng Việt NamHệ thống Thông tin tín dụng (TTTD) PCB hiện tại tập trung hỗ trợ TCTD khai thác các báo cáo tín dụng của các cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Người dùng có thể truy nhập vào hệ thống TTTD PCB và sử dụng 1 trong 3 chức năng trực tuyến: Truy vấn hợp đồng vay mới, Truy vấn hợp đồng vay đã có và Truy vấn thông tin khách hàng để truy vấn TTTD của khách hàng vay (KHV). Dựa trên các thông tin đầu vào, hệ thống TTTD PCB sẽ thực hiện quá trình “so khớp” tìm kiếm trong cơ sở dữ liêu (CSDL) KHV tương ứng, nếu thông tin về KHV từng được gửi và đang được lưu trong CSDL, hệ thống sẽ tạo lập Báo cáo tín dụng bao gồm các thông tin:

Xem tiếp: Báo cáo tín dụng

Liên hệ

Liên hệ với PCB

Công ty CP thông tin tín dụng Việt Nam

Địa chỉ: Phòng 1303B, Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Phường Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (+84) 24 3936 9558
         Gặp bộ phận DVKH: ext 1
         Gặp bộ phận CNTT: ext 2
Fax: (+84) 24 3939 3143
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Khai thác sản phẩm thông tin tín dụng PCB

Hỗ trợ trực tuyến

CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

.