Trung tâm tín dụng Campuchia mở rộng cơ sở dữ liệu

Trung tâm tín dụng Campuchia mở rộng cơ sở dữ liệuLịch sử tín dụng của khoảng 400,000 KHV đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của Trung tâm TTTD Campuchia vào cuối năm ngoái, tăng số lượng lưu trữ trong cơ sở dữ liệu lên hơn 4 triệu, ông Oeur Sothearoath, Tổng Giám đốc Trung tâm TTTD Campuchia đã phát biểu tại văn phòng ở Vattanac Capital.

Trung tâm tín dụng Campuchia mở rộng cơ sở dữ liệu

Tất cả những dữ liệu này được lưu trữ trên các máy chủ Power7 và được quản lý tại địa phương với sự hỗ trợ chuyên môn từ chuyên gia quốc tế đến từ New Zealand, ông Mr. Oeur cũng giải thích thêm rằng trung tâm chỉ có 24 nhân viên.

Đây là một con số khá ngạc nhiên – chỉ 24 nhân viên, với số lượng 4 triệu KHV trong cơ sở dữ liệu – nhưng theo như ông Oeur cung cấp với 1 nền kinh tế mở rộng nhanh chóng của Campuchia thì sẽ có một con số lớn khác vượt qua. Chỉ khoảng 5% của tổng 12 tỉ cho vay tiêu dùng tại quốc gia này là đồng Riel, phần còn lại là đôla Mỹ và đồng Bath Thái.