Khai thác sản phẩm thông tin tín dụng PCB

Trang chủ Tin tức Tin tín dụng - ngân hàng Công ty tài chính được thực hiện hoạt động ngân hàng

Công ty tài chính được thực hiện hoạt động ngân hàng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 39/2014/ NĐ-CP về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính.

Công ty tài chính được thực hiện hoạt động ngân hàng

Theo đó, điều kiện chung để công ty tài chính thực hiện hoạt động ngân hàng tuân theo quy định tại Luật các tổ chức tín dụng. Hoạt động ngân hàng của công ty tài chính phải được ghi trong giấy phép thành lập và hoạt động do Ngân hàng Nhà nước cấp.

Công ty tài chính có đội ngũ cán bộ đủ trình độ năng lực, chuyên môn, cơ sở vật chất, công nghệ, phương tiện thiết bị và các quy định nội bộ theo quy định của pháp luật để thực hiện hoạt động ngân hàng được ghi trong giấy phép. Đối với các hoạt động ngân hàng có liên quan đến hoạt động ngoại hối, công ty tài chính phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối. Đồng thời, công ty tài chính phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện nghiệp vụ đối với hoạt động ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước quy định.

Nghị định cũng nêu rõ các điều kiện để công ty tài chính được phát hành thẻ tín dụng, huy động vốn của các tổ chức, bảo lãnh ngân hàng, bao thanh toán, cho vay bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng. Căn cứ kết quả thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước và trong quá trình tái cơ cấu công ty tài chính, Ngân hàng Nhà nước quyết định việc sáp nhập hợp nhất chuyển đổi loại hình của công ty tài chính.

Nghị định có hiệu lực từ 25/6/2014.

Theo Stockbiz.vn

Liên hệ

Liên hệ với PCB

Công ty CP thông tin tín dụng Việt Nam

Địa chỉ: Phòng 1303B, Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Phường Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (+84) 24 3936 9558
         Gặp bộ phận DVKH: ext 1
         Gặp bộ phận CNTT: ext 2
Fax: (+84) 24 3939 3143
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Khai thác sản phẩm thông tin tín dụng PCB

Hỗ trợ trực tuyến

CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

.