Khai thác sản phẩm thông tin tín dụng PCB

Trang chủ Tin tức Tin tín dụng - ngân hàng Hướng tới hiện đại hóa và nâng cao chất lượng thông tin tín dụng

Hướng tới hiện đại hóa và nâng cao chất lượng thông tin tín dụng

(VEN) - Thông tin về khách hàng vay tại các ngân hàng và tổ chức tín dụng (thông tin tín dụng) góp phần quan trọng phục vụ quản lý, điều hành, thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước cũng như hoạt động kinh doanh tín dụng của các ngân hàng cần được hiện đại hóa và nâng cao chất lượng.

Là một đơn vị chuyên thu thập xử lý thông tin về khách hàng vay tại các tổ chức tín dụng và các tổ chức khác có hoạt động ngân hàng, ông Phạm Công Uẩn, Giám đốc Trung tâm Thông tin tín dụng (CIC, thuộc Ngân hàng Nhà nước) cho biết:

Hơn 10 năm đi vào hoạt động (kể từ năm 1999), CIC đã góp phần tích cực bảo đảm an toàn cho hoạt động của hệ thống ngân hàng; ngăn ngừa và hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng và tổ chức tín dụng; đảm bảo tính khách quan, minh bạch, công bằng trong việc tiếp cận tín dụng của khách hàng vay; góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Đến nay, tại CIC đã có kho thông tin về khách hàng vay tại các tổ chức tín dụng lên đến19.450.000 (năm 2003 là 391.911, năm 2007 là 9.164.526). Đồng thời, đến năm 2010, CIC cũng đã cung cấp thông tin cho khoảng 1.300.000 lượt khách hàng khai thác.

Thông qua hoạt động thực tiễn của CIC cho thấy, ý thức và niềm tin của ngành ngân hàng, các tổ chức tín dụng, những người làm tín dụng và người tiêu dùng về thông tin tín dụng đã được nâng cao.

Đến nay, 100% các tổ chức tín dụng đã chấp hành quy định về cung cấp thông tin tín dụng cho CIC; hơn 95% tổ chức tín dụng đã tin dùng thông tin do CIC cung cấp và tự đưa vào quy trình quản trị rủi ro tín dụng của họ; nhiều tổ chức khác cũng muốn dùng thông tin tín dụng từ CIC để tư vấn, đầu tư, kiểm soát rủi ro, đánh giá khách hàng vay, bán hàng trả chậm; số cán bộ tín dụng khai thác thông tin trực tiếp từ CIC cho từng khoản vay và thường xuyên kiểm soát thông tin để đảm bảo chất lượng tín dụng tăng nhanh; khách hàng vay và công chúng nhận thức cao hơn về trả nợ đủ và đúng hạn; tính minh bạch thông tin tín dụng ngày càng cao; khách quan, công bằng trong cấp tín dụng; văn hóa tín dụng quốc gia được nâng cao.

Trong bối cảnh mới, các ngân hàng và tổ chức tín dụng không thể không nâng cao năng lực quản trị, đảm bảo an toàn và hiệu quả hoạt động đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập; nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng cho khách hàng; nâng cao văn hóa tín dụng…. Điều này lại càng khiến thông tin về khách hàng vay có vai trò quan trọng hơn đối với họ trong công tác quản trị rủi ro. Chính vì vậy, nhiệm vụ đặt ra với CIC từ 2011-2015 là phải hiện đại hóa và nâng cao chất lượng thông tin tín dụng.

Để đáp ứng được nhu cầu phát triển, các chuyên gia ngân hàng cho rằng, CIC cần phải xây dựng được một kho dữ liệu phong phú, đa dạng và chất lượng hơn; cần tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông tiên tiến, hiện đại, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm thu thập để nâng cao khả năng và tốc độ xử lý thông tin phục vụ công tác điều hành và cung cấp cho các khách hàng. Một số ý kiến cho rằng, CIC cần phát triển mô hình xếp hạng tín dụng doanh nghiệp, mô hình chấm điểm tín dụng thể nhân tại CIC; liên kết hệ thống xếp hạng, chấm điểm tín dụng của CIC với các tổ chức tín dụng; đa dạng các kênh cung cấp & dịch vụ thông tin đảm bảo an toàn, bảo mật, công khai; nâng cao độ chuẩn dữ liệu đạt chuẩn quốc tế để phục vụ tốt công tác quản lý điều hành của Ngân hàng Nhà nước và hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng.

Bên cạnh những yêu cầu trên, trong thời gian tới, CIC cần chú trọng hơn đến độ chính xác của thông tin trong thu thập và xử lý; tăng tính kiểm soát và đẩy mạnh hợp tác công - tư để quản lý toàn diện thông tin về khách hàng vay; chú trọng đến tính đầy đủ khi bổ sung các loại thông tin có đủ phân tích xã hội, chấm điểm tín dụng đủ cơ sở tin cậy cho các tổ chức có thể quyết định cấp tín dụng;…/.

Theo: Tác giả Việt Anh, báo Kinh tế Việt Nam
Ngày: 26/07/2011

Liên hệ

Liên hệ với PCB

Công ty CP thông tin tín dụng Việt Nam

Địa chỉ: Phòng 1303B, Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Phường Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (+84) 24 3936 9558
         Gặp bộ phận DVKH: ext 1
         Gặp bộ phận CNTT: ext 2
Fax: (+84) 24 3939 3143
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Khai thác sản phẩm thông tin tín dụng PCB

Hỗ trợ trực tuyến

CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

.