Khai thác sản phẩm thông tin tín dụng PCB

Trang chủ Tài liệu Văn bản pháp quy Tài liệu Văn bản quy phạm pháp luật
Up

Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tư 01/2011/TT-NHNN ban hành ngày 21/02/2011của Ngân hàng Nhà nước

Quy định về việc đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng.

Thông tư 16/2010/TT-NHNN ban hành ngày 25/06/2010 của Ngân hàng Nhà nước

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng.

Nghị định 10/2010/NĐ-CP ban hành ngày 12/02/2010 của Chính phủ

Về hoạt động Thông tin tín dụng.

Quyết định 18/2007/QĐ-NHNN ban hành ngày 25/04/2007của Ngân hàng Nhà nước

Về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của Tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ban hành ngày 22/04/2005 của Ngân hàng Nhà nước

Về việc ban hành Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động Ngân hàng của Tổ chức tín dụng

 
 

Liên hệ

Liên hệ với PCB

Công ty CP thông tin tín dụng Việt Nam

Địa chỉ: Phòng 1303B, Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Phường Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (+84) 24 3936 9558
         Gặp bộ phận DVKH: ext 1
         Gặp bộ phận CNTT: ext 2
Fax: (+84) 24 3939 3143
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Khai thác sản phẩm thông tin tín dụng PCB

Hỗ trợ trực tuyến

CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

.