Khai thác sản phẩm thông tin tín dụng PCB

Trang chủ Tài liệu Tài liệu tham khảo

Tài liệu tham khảo

Quyền lợi của khách hàng vay

Trung tâm thông tin tín dụng (TTTD) tư nhân PCB là một tổ chức trung gian có chức năng kết nối và chia sẻ thông tin về khách hàng vay (KHV) từ các tổ chức tín dụng (TCTD). Với mục tiêu xây dựng những sản phẩm/dịch vụ đem lại lợi ích cho cả TCTD và KHV, PCB luôn đặt vấn đề đảm bảo quyền lợi của KHV lên mức cao nhất.

...

Năm nguyên tắc chung của Báo cáo tín dụng

Báo cáo tín dụng (BCTD) cung cấp nguồn thông tin đáng tin cậy cho các TCTD đánh giá mức độ rủi ro của một khoản vay. Để có được những BCTD có chất lượng và đáng tin cậy, việc xây dựng Trung tâm Thông tin tín dụng (TTTD) cần đảm bảo những quy tắc quan trọng.

...

Trung tâm thông tin tín dụng tư nhân

Trung tâm thông tin tín dụng tư nhân đầu tiên tại Việt Nam

Trung tâm Thông tin tín dụng (TTTD) tư nhân là gì?

Private Credit Bureau - Trung tâm TTTD tư nhân là một đơn vị thu thập thông tin về khả năng thanh toán của các cá nhân, công ty hoặc tổ chức từ nhiều nguồn khác nhau, chủ yếu là từ các tổ chức tín dụng (TCTD). Các thông tin này được tổng hợp, cung cấp cho các TCTD, hỗ trợ các quyết định liên quan đến việc cấp tín dụng.

...

Liên hệ

Liên hệ với PCB

Công ty CP thông tin tín dụng Việt Nam

Địa chỉ: Phòng 1303B, Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Phường Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (+84) 24 3936 9558
         Gặp bộ phận DVKH: ext 1
         Gặp bộ phận CNTT: ext 2
Fax: (+84) 24 3939 3143
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Khai thác sản phẩm thông tin tín dụng PCB

Hỗ trợ trực tuyến

CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

.