Cổ đông chiến lược

CRIF là Công ty đa quốc gia hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực quản lý và phát triển báo cáo tín dụng, hệ thống thông tin kinh doanh và hỗ trợ quyết định. Được thành lập từ năm 1988 tại thành phố Bologna (Ý), hiện nay CRIF là tập đoàn quốc tế đang hoạt động tại 4 châu lục (Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Phi và Châu Á).

 
Crif
 


Sứ mệnh của CRIF là hỗ trợ Ngân hàng/Tổ chức tài chính, nhà cung cấp dịch vụ, các doanh nghiệp và khách hàng cá nhân với các dịch vụ thông tin tổng thể, hỗ trợ khách hàng trong quá trình ra quyết định tín dụng. CRIF đang điều hành Trung tâm Thông tin tín dụng (TTTD) với đầy đủ thông tin tích cực và tiêu cực đầu tiên tại Ý, cùng với cả Trung tâm Thông tin tín dụng hoàn chỉnh trong lĩnh vực ngân hàng và phi ngân hàng tại Séc và Slovakia.

Ngoài ra, CRIF còn tham gia phát triển xây dựng Trung tâm TTTD tư nhân đầu tiên tại Việt Nam bên cạnh các Trung tâm TTTD tại nhiều nước khác như Tajikistan, Băng-la-đét, Jamaica, Nga, Hung-ga-ri, Ma rốc và Cộng hòa Benin.

Hiện CRIF đang là tập đoàn hàng đầu tại Châu Âu trong lĩnh vực Thông tin tín dụng và là một nhà điều hành đẳng cấp quốc tế trong mảng dịch vụ tích hợp cho thông tin kinh doanh và thương mại, quản lý tín dụng và marketing.
Trên toàn thế giới có hơn 2.400 Ngân hàng và Tổ chức tài chính đang sử dụng dịch vụ của CRIF hàng ngày.

www.crif.com