Khai thác sản phẩm thông tin tín dụng PCB

Trang chủ Giới thiệu

Giới thiệu

Các mốc phát triển

Các mốc phát triển Công ty CP Thông tin tín dụng Việt Nam

Năm 2015

  • 20/04/2015: Gia nhập Hiệp hội ngân hàng Việt Nam

  • Tháng 12/2015: 26 Ngân hàng/ TCTD đã ký kết Hợp đồng và Thỏa thuận Cung cấp thông tin và sản phẩm Thông tin tín dụng

Năm 2014

  • 1/1/2014: Chính thức cung cấp sản phẩm Báo cáo tín dụng cho các ngân hàng/ TCTD

  • Tháng 9/2014: PCB thu được doanh thu đầu tiên từ Home Credit

  • Tháng 12/2014: 25 Ngân hàng/ TCTD đã ký kết Hợp đồng và Thỏa thuận Cung cấp thông tin và sản phẩm Thông tin tín dụng.

...

Liên hệ

Liên hệ với PCB

Công ty CP thông tin tín dụng Việt Nam

Địa chỉ: Phòng 1303B, Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Phường Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (+84) 24 3936 9558
         Gặp bộ phận DVKH: ext 1
         Gặp bộ phận CNTT: ext 2
Fax: (+84) 24 3939 3143
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Khai thác sản phẩm thông tin tín dụng PCB

Hỗ trợ trực tuyến

CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

.