Khai thác sản phẩm thông tin tín dụng PCB

Trang chủ Câu hỏi thường gặp Dành cho KH vay

Dành cho KH vay

1. Tôi có được dùng sản phẩm TTTD về thông tin của tôi tại PCB để làm tài liệu trong hồ sơ vay ngân hàng không??

Sản phẩm TTTD về thông tin của khách hàng vay do PCB cung cấp cho được sử dụng như là một tài liệu tham khảo, bổ sung thông tin cho khách hàng vay. Khách hàng vay tự chịu trách nhiệm về các quyết định của mình khi sử dụng sản phẩm thông tin tín dụng.

2. Tôi có được chỉnh sửa sản phẩm thông tin tín dụng đã lấy tại PCB để đưa cho bên thứ ba hay không?

Khách hàng không được sửa đổi hoặc sao chép sản phẩm thông tin tín dụng để cung cấp cho bên thứ ba, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2, 3, 4 Điều 14 Nghị định số 10, cụ thể là trừ các trường hợp sau:

-         Khách hàng vay để kiểm tra thông tin về bản thân tại kho dữ liệu của Công ty thông tin tín dụng hoặc làm tài liệu bổ sung cho việc xin cấp tín dụng;

-         Công ty thông tin tín dụng khác để phục vụ các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật;

-         Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

3. Tôi là khách hàng công ty. Tôi có được copy sản phẩm TTTD về thông tin của công ty tôi đã lấy tại PCB để sử dụng tại công ty không?

Việc sao chép, khai thác, sử dụng sản phẩm thông tin tín dụng trong nội bộ tổ chức của khách hàng được thực hiện theo hợp đồng ký kết với PCB. 

Liên hệ

Liên hệ với PCB

Công ty CP thông tin tín dụng Việt Nam

Địa chỉ: Phòng 1303B, Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Phường Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (+84) 24 3936 9558
         Gặp bộ phận DVKH: ext 1
         Gặp bộ phận CNTT: ext 2
Fax: (+84) 24 3939 3143
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Khai thác sản phẩm thông tin tín dụng PCB

Hỗ trợ trực tuyến

CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

.